admin@aigaforum.com
ethioadvocate
Links
Home
አማርኛ/ትግርኛ
Mission
Audio/Video
Live TV
Archive
http://www.aigaforum.com/geez-index.php

ጤና ይስጥልኝ
ብ. ነጋሽ 05-28-17


ዘአማን በላይ 05-27-17


Aigaforum.com - 336x280

ከንቱ ወሬ
ኢብሳ ነመራ 05-26-17

'መንጋው' አፉን እንደከፈተ ቀረ…!
ዘአማን በላይ 05-25-17 05-24-17


ጠ..ይ..ቁ..ል..ኝ
ታማኝ ይበልጣል-ካፋ ዞን ሺሾእንዴ ከተማ 05-24-17


ተራማጁን ከአወናባጁ እንለይ!
ኢዛና ዘመንፈስ 05-23-17
ይድረስ ለርዕዮት ዓለሙ ሀገረ አሜሪካ
ኩርኩራ ዋፎ ከለገጣፎ 05-18-17

ውሀ ለሰው፤ ለእንስሳት እና ለአትክልቶች ሂወት ነው፡፡ ለመንገድ ግን ማርከሻ መድሀኒት የሌለው መርዝ ወይም ካንሰር ነው፡፡
በፍስሀ ገመዳ 05-17-17 - ይድረስ ለክቡር አቶ ድሪባ ኩማ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ እና ሌሎች የሀገራችን ከተማ አስተዳደሮች!!


ተሐድሶው ይትጋ !!
ይነበብ ይግለጡ 05-16-17በዜጎች የሚነግዱትን መግታት!!
ይነበብ ይግለጡ 05-16-17

የግንቦት ሃያ - ትሩፋቶች
ወንድይራድ ኃብተየስ 05-12-17

ሰው በአገሩ
በአቦዘነች ነጋሽ 05-12-17


ራዕይ 2020
ስሜነህ 05-08-17


ሚዲያውን የማጎልበት ስራ !!
ይነበብ ይግለጡ 05-08-17


ጅማሮው ይበልጥ ይጠናከር!
ወንድይራድ ኃብተየስ 05-05-17ሚዲያውና የገዘፈው ተግባሩ!!
ይነበብ ይግለጡ 05-03-17

ልማት ለሠላም!
ኢብሳ ነመራ 05-02-17


ንቁ!
ኢብሳ ነመራ 04-28-17

ስለ ማረት (ማህበራዊ ረድኤት ትግራይ)
በፍስሀ ገመዳ ከአዲስ አበባ 04-28-17===========
Archives
===========
Full Website