ጅብ ከሔደ
ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 45
ተጫረቲ ክፈልጥዎም ዝግብኡ ጉዳያት
ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 45
መለኮታዊ ዝማሬ
Your kindness...!(Amharic poem)
ዝርዝር ተሳተፍቲ ጨረታ ሊዝ ቁፅሪ 44
ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ሊዝ ጨረታ 44 ካብ ውድድር ዝተሰረዙ
ትሕቲ 3ተ ተጫረቲ ብምቕራቦም ካብ ውድድር ዝተሰረዙ
News, Analysis & Articles

የኤርትራ መንግሥት ፖለቲካዊ “ትራጀዲ
ኢዛና ዘመንፈስ 11/1/13 - የዛሬን አያድርገውና መቀመጫው ኳታር ዱሀ እንደሆነ በሚነገርለት “አልጀዚራ” ቴሌቪዥን ጣቢያ ስማቸው በመልካም ጐኑ እየተወሳ ለትዝብት በሚያጋልጥ ኢሚዛናዊ ዘገባ ይንቆለጳጰሱ ከነበሩ ጥቂት የዓረቡ ዓለም አገራት መሪዎች ነን ከሚሉት መካከል የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሣያስ አፈወርቂ አንዱ ናቸው፤ ወይም ነበሩ፡፡
ኣሜሪካ! ኣሜሪካ!
ገ/ኢ. ጐርፉ። 10/29 /13
ምጣነ ስድራ ንህዝቢ ትግራይ ዕድል ዶ በደል?
የማነ ገብረመስቀል 10/28/13
Assimba Fikir a Reply to Shiferaw Comments
Kahsay Abraha 10/28/13
የሰብዓዊ መብት ‘ተቆርቋሪ’ ወይስ ተናቋሪ?
ቶሎሳ ኡርጌሳ 10/26/13
የ”ሂዩማን ራይትስ ዎች የ2013 ሪፖርት የአጠናን ዘዴ መሰረታዊ ስህተቶች
ይልቃል ትእግስቱ 10/26/13
የበግ ለምድ የለበሱ
አዲስ ቶልቻ 10/22/13
ኤርትራ ፈትሊ ወለዶኣ ክበታተኽ ዝተፈርደላ ሃገር
ብኢዮኤል ዮሴፍ 10/22/13
ሽብርተኝነትን የተመለከቱ ንግግሮችና እንድምታዎቻቸው
ዮናስ 10/16/13
ህዝበይ በትሪ ኣብ ኢድካ ተመን ኣብ እግርኻ
እዮኤል ዮሴፍ 10/15/13
የፊተኛው ውሸትህ የኋላኛውን እውነትህን ያበላሽብሃል
ኢዛና ዘመንፈስ 10/13/13
ሓመድ ድበ እውን’ዶ ዕድል ሓቲቱ?
ብኢዮኤል ዮሴፍ 10/13/13
ከኒዮ-ሊበራሊዝም እሳቤ ውጪ ማደግና መበልፀግ ይቻላል!
መሐሪ ይፍጠር 10/10/13
የወጣቱ አዛውንት ቅዠት
ኢብሳ ነመራ 10/10/13
ህጹጽ ሓላፍነታዊ መልእኽቲ፣ ንፈ/ሽ/ሃ/ባ/። ክብዳህ ዘለዎ ሰሙናዊ ተረኽቦ፣
ገብረዝጋብሄር ገብረገርጊስ (ወዲ ባሻይ) ጀርመን። 10/09/13
ልሳንና እንኳዕ ኣብፀሐኪ!!
/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 10/09/13
ከናይሮቢው የሽብር ጥቃት ምን እንማራለን?
አበበ ያዘው 10/0/1/13 - በእኛ የዘመን አቆጣጠር ቅዳሜ መስከረም 11 ቀን 2006 ዓ/ም ነበር ከወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ አስደንጋጭ ዜና የተደመጠው። የዜናው ይዘት፣ ናይሮቢ ከተማ ውስጥ ወደሚገኝ ግዙፍ የገበያ ማዕከል ሰርገው የገቡ ታጣቂዎች፣ አገር አማን ብሎ...
ኣብቲ መሰልና ነኽብረሉ ዓድና መሰልና ምኽባር ዘይከኣልናስ ኣብ ዘይምልከተና ሃገር መሰል ምሕታት ዓገብዶ ኣይኮነን !
ዘርእሰናይ የማነ 10/08/13
ሰሞነኛው የእነ “ኦክላንድ ተቋም” ጣምራ ዘመቻ
ዘአማን በላይ 10/07/13 - ሁለቱ ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ኃይሎች የፀረ-ኢትዮጵያ ዓርማቸውን የተለዋወጡ ይመስላሉ—ራሳቸውን “ሂዩማን ራይትስ ዎች” እና “ኦክላንድ ተቋም” እያሉ የሚጠሩት ከሰብዓዊ መብቶች ጋር የማይተዋወቁ ቡድኖች።
የአንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ፖለቲካ እና ኪሳራው
ዮናስ 10/07/13
ተስፋዬ ገብረአብ ሆይ!
ምነዋ የአንተን ፕሬዚዳንት “የሁከት ካሊፕሶ” ረሳኸው?

ቶሎሳ ኡርጌሳ Utolosa@yahoo.com 10/04/13 - ከደርግ ስርዓት ውድቀት ጥቂት ቆየት ብሎ ለአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያን ከፋፍሎ የማዳከም ቀቢፀ-ተስፋ አፈ-ቀለጤ ሆኖ እየሰራ ያለው “ጓድ” ተስፋዬ ገብረአብ የአስመራው አስተዳደር በከፍተኛ የውስጥና የውጭ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ፣...
ውዥንብር መፍጠርን ያለመው የአንድነት ሠልፍ
ኢብሳ ነመራ 10/04/13 - አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ “የሚሊየኖች ድምፅ ለነፃነት” የተሰኘ ለሦስት ወር የሚቆይ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ እንደሚያካሂድ ነግሮን ነበር፡፡
የድምፃችን ይሰማ መፈክር፣ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ድርጅቶች፣ አሸባሪነትና አክራሪነት
በጎይትኦም ታጠቅ 09/28/13
የለውጥ ፍላጎትና ንፋስ በኢትዮጵያዊ ወይስ በግብጽ መንፈስ
ከሙሼ ሰሙ 09/27/13 - እድሜ እንደ አለመታደል ሆኖ በበርካታ ሰዎች ግምገማን እንደበጎ የለውጥ መሳርያ አይዩትም፡፡ በእኔ እምነት እድልና ሁኔታ በፈቀደ መጠን በሰከነ ልቦና ቆም እያሉ አካባቢንና ዙርያ ገባውን መገምገም ራስን ከተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር ለመናበብ ጠቃሚ መሳርያ መሆኑን መቀበል የግድ ያላል፡፡
አላምጠው የማይውጡትን አይጎሰጉሱም
ዓለም ገ/እግዚአብሄር 09/26/13 - የሃገራችን ችግር ሁሉም እየተነሳ አዋቂም እኔ ነኝ፤ ሃገርም ከእኔ በቀር ሲል አንተ ድግሞ ምን ትባላልህ አንልም። ሁሉም ተጠሪ፤ ሁሉም ሹም፤ ሁሉም ፖሎቲከኛ፤ ሁሉም ዲሞክራሲና ሁሉም ሁሉንም ነኝ ሲል ሌሎቻችንስ አይባልም። መሳቂያ ሆነው መሳቂያ ማድረጋቸውንም አላወቅን።For More Earlier Posting:


Opinions and Views published on this site are those of the authors only! Aigaforum does not necessarily endorse them. © 2002-2012 Aigaforum.com All rights reserved.
Full Website